top of page

Politica de confidentialitate

• CINE SUNTEM

Acest website https://alinaseiceanu.com/ (denumit în cele ce urmeaza "website-ul" sau „website-ul nostru" sau în termeni

similari) este detinut si operat de câtre EDUNUAGE SRL cu sediul in Pitesti inregistrat in Romania, cu nr. 47161410 /10.11.2022(denumita în cele ce urmeazà "Alina Seiceanu", "noi" sau orice alt termen similar).

 

Dacă doriti sa ne transmiteti feedback-ul dvs. sau doriti sã aflati informatii

suplimentare, puteti folosi formularul nostru de contact, ne puteti transmite un

email la adresa contact@alinaseiceanu.com

• SCOPUL ACESTEI POLITICI DE CONFIDENTIALITATE

EDUNUAGE, in calitate de operator de date cu caracter personal, pretuieste si

respectă drepturile dvs. cu privire la datele personale, care includ orice

informatii privind o persoana fizica identificatà sau identificabilà (denumità

in continuare ‚Persoana Vizata"). In acest sens, am adoptat aceasta politica de confidentialitate ("Politica de confidentialitate") privind folosirea de

câtre website-ul nostru a datelor dvs. cu caracter personal, si a altor informatii pe

care ni le furnizati, pentru a và transmite

detalii importante în legäturà cu aspecte

precum:

 1. ce tip de date personale sau alte informatii colectäm, stocam transferam si, in general, folosim (aceste operatiuni fiind denumite în mod generic "prelucrari" sau prin expresii similare)

 2. catre cine dezvăluim aceste date;

 3. ce tip de măsuri de securitate aplicam pentru protectia acestor date;

 4. care sunt drepturile dvs. si cum le puteti exercita;

 5. Alte informatii utile sau obligatori potrivit REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

 6. • CUM SI CAND AVEM DE-A FACE  CU DATELE DVS. PERSONALE

 

 1. Formularul de contact

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Când completati formularul nostru de

contact, noi colectăm urmatoarele date cu caracter personal:

 • Nume si prenume

 • E-mail

 • Numar de telefon

 • Orice alte date personale dezvaluiti in cadrul mesajului de contact.

Scopul prelucrarii

Datele sunt stocate in mod securizat pe server-ele Wix, cu scopul de a contacta utilizatorii website-ului nostru.

Prelucrările prin e-mail in scop de marketing

Numele dvs. complet si adresa dvs. de e-mail, pe care ni le furnizati când completati formularul de contact, pot fi folosite pentru a va transmite diverse mesaje promotionale in numele EDUNUAGE (e.g. newsletter sau oferte comerciale sau reduceri promotionale).

Prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimțământul dvs. explicit (care va este solicitat la completarea formularului de contact). va puteti retrage consimțământul accesând link-ul de

dezabonare situat in partea de jos a fiecărui asemenea e-mail de marketing,

cat si pe Website-ul nostru.

In cel mult 48 de ore, vom elimina adresa dvs. de e-mail

din lista noastrà de e-mail marketing pentru newsletter

Durata stocarii

Datele rămân stocate la noi pentru o

perioada de 3 ani ulteriori ultimei

comunicari cu dvs. de asemenea puteti

solicita stergerea din baza noastrà de

date, prin folosirea datelor de contact din sectiunea l a acestei Politici.

Temeiul legal al prelucrarii

Art. 6, litera a) din GDPR - persoana vizatà

si-a dat acordul pentru unul sau mai

multe scopuri specifice. In acest caz, va

punem la dispozitie website-ul si vò

prezentàm compania noastrà si serviciile

noastre, pe baza solicitării dvs. de a

comunica cu noi.

De asemenea, consimțământul dvs. este temeiul pe care

il folosim pentru transmiterea de e-mailuri de marketing.

Art. 6, litera f) din GDPR - prelucrarea este

necesară în scopul intereselor legitime

urmarite de operator.

Este vorba de

transmiterea de e-mailuri de marketing

catre clientii existenti, pentru care legea

nu impune obtinerea consimțământului

 

1. Facturarea si plata serviciilor

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru scopul facturarii si platii serviciilor

contractate cu EDUNUAGE SRL va vom transmite un link de platä in

cadrul website-ului nostru.

Pentru a putea sa emitem factura dvs. si

pentru a realiza plata, vom colecta

urmatoarele date:

 • Nume;

 • Prenume

 • Telefon

 • Adresa de e-mail

Datele cardului dvs. de debit sau de credit

nu sunt colectate de catre noi si nici

accesate de câtre noi, ci de către

procesatorul nostru de plăti Stripe.com

 

Datele sunt stocate pe o perioadă de

până la 3 ani din momentul in care relatia

noastrà contractualà a luat sfârsit.

Temeiul legal al prelucrarii

Art. 6, litera b) din GDPR - prelucrarea

este necesarã pentru executarea unui

contract la care persoana vizată este

parte. in mod particular, odată ce sunteti

de acord cu furnizarea serviciilor noastre,

deveniti o parte a contractului cu noi.

Datele sunt prelucrate pentru executarea

acestui contract.

Art. 6, litera f) din GDPR - Interesul legitim

al operatorului de a-si proteja drepturile

in cadrul termenului de prescriptie relevant.

 

1. Alte informatii

Noi sau partenerii nostri (cum ar fi agentii de publicitate online) putem colecta putem colecta informatii pseudonimizate sau

anonimizate despre dvs. prin module cookie, module action tag sau alte

asemenea instrumente. Pentru mai multe

informatii, va rugam sã consultati Politica

noastrà de module cookie, urmand acest link.

 • către cine putem transmite datele personale si informatile pe care le prelucram

 • Angajatii, consultantii nostri sau alte persoane autorizate, care au nevoie sa cunoascà aceste informatii. Fiecare asemenea persoanã este supusà unei obligatii legale sau contractuale de confidentialitate;

 • Partenerii nostri. in aceasta categorie pot intra persoane precum: prestatori de servicii online, furnizori de software,furnizorii de servicii de webhosting, prestatori de advertising online.

 • Partenerii nostri implementeaza masurile de securitate necesara pentru protectia datelor personale si prelucrează aceste date exclusiv pentru scopurile mentionate in aceastà Politica de confidentialitate. Datele dvs. de plată (cum ar fi datele cardului dvs. de credit sau debit) sunt furnizate direct catre procesatorul nostru de plati Stripe . Nu accesam sau stocam aceste informatii.Nu vindem si nu inchiriem datele dvs. personale sau alte informatii furnizate catre alte persoane sau companii.

 • • Transfer international de date personale catre alte persoane Nu intentionam sa transferam datele dvs. personale in afara Uniunii Europene.

 • • Inexistenta unui proces decizional automatizat

 • Nu veti fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatã a datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi profilingul, care produce efecte juridice in privinta dvs. sau cu efecte similare care sa va afecteze in mod semnificativ.

• Cum va protejam datele personale

Datele dvs. personale sunt protejate

printr-o varietate de masuri de

securitate, care includ:

 • Certificate SSL - Certificatele noastre SSL garanteazã cel mai înalt nivel de criptare recomandate pentru tranzactiile online. Fiecare asemened certificat este semnat cu semnaturi NIST 2048 bit si garanteazà pânà la 256 bits de criptare a datelor clientilor;

 • Local, folosim calculatoare Mac care sunt protejate de parole puternice pentru fiecare dintre utilizatori, iar e- mailurile sunt stocate în mod securizat in data center-uri.

 

Care sunt drepturile dvs. si

cum le puteti exercita

Ne angajam sa va respectam drepturile

cu privire la datele personale si

informatiile pe care ni le furnizati

Pe scurt, aveti urmatoarele drepturi:

1. Dreptul la opozitie al

Persoanei Vizate

Persoana Vizatà, pentru motive care tin de

situatia sa particularà, are dreptul s°

solicite încetarea oricarei prelucrari de

date personale întemeiate pe art. 6(1) lit.

(e) sau (f) ale GDPR, inclusiv in ceed ce

priveste profilarea bazatà pe respectivele

temeiuri. Prelucrarea de date personale

va incet, cu exceptia situatiei când operatorul are motive legitime si

imperioase care justifica prelucrarea si

care prevaleaza asupra intereselor,

drepturilor si libertàtilor persoanei vizate

sau cà scopul este constatarea,

exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

Atunci când prelucrarea datelor cu

caracter personal are drept scop

marketingul direct, prelucrarea si

persoana vizatà se opune prelucrarii,

datele personale nu vor mai fi prelucrate

pentru aceste scopuri.

 1. Dreptul de acces. Aveti dreptul sã accesati datele personale pe care le prelucram. De asemenea aveti dreptul sa obtineti informatii cu privire la aspecte precum: natura,prelucrarea si dezvaluirea acestor data personale catreterti, precum si la obtinere unei copii a datelor personale prelucrate

 2. Dreptul la rectificare. La cererea dvs., vom rectifica orice eroare sau inexactitate privind datele dvs. personale pe care prelucram.

 3. "'Dreptul de a fi uitat". Aveti de asemenea dreptul sa solicitati la orice moment stergerea datelor personale pe care noi sau partenerii nostri le prelucram pentru anumite motive. Totusi, nu intotdeauna o solicitare intemeiata pe dreptul de a fi uitat va fi satisfacuta de Operator, de exemplu: daca datele personale sunt necesare pentru apärare unui drept in justitie al

Operatorului.

 1. Dreptul de a restrictiona prelucrarea. in anumite conditii prevazute de Lege, aveti dreptul sà restrictionati prelucrarea datelor personale (de exemplu: in situatid in care exactitatea sau corectitudined DCP este contestatà de Persoana Vizatà). in asemened situatil, prelucrarea nu va mai putea fi efectuatà decât cu consimtämântul Persoanei Vizate, cu anumite exceptii de exemplu: stocarea).

 2. Dreptul la portabilitatea DCP. Aveti dreptul sa solicitati ca datele care va privesc si pe care ni le-ati furnizat sã va fie transmise într-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; datele personale astfel furnizate pot fi transmise catre alt Operator, la solicitarea persoanei vizate.

 3. Dreptul de a retrage consimtamantul. Atunci când datele personale sunt prelucrate pe baza consimtämântului dvs., se poate retrage acest consimtâmânt la orice moment. Aceasta nu va afecta prelucrärile efectuate in trecut, dar poate impiedica prelucrarea in viitor.

 4. Dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere. Pentru prelucrarile care intrã in competenta autoritatilor romane, puteti adresa o plângere câtre Autoritatea Nationalà de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

(http://www.dataprotection.ro).

In vederea exercitàrii oricarui drept din

cele mentionate mai sus, precum si

pentru a pune orice întrebare cu privire

aceasta Politica de confidentialitate, ne

puteti contacta, folosind datele de contact de mai sus.

Cele de mai sus nu afecteazà niciunul

dintre drepturile pe care le aveti in

conformitate cu legea aplicabilà.

 

1. Alte informatii

Ce se intâmplã dacà refuzati sã ne

furnizati datele personale

Nu sunteti obligat sã ne furnizati datele

 

dvs. personale, cu toate acestea, refuzul

de a furniza informatiile necesare va face

imposibilà prestarea serviciilor noastre

(e.g. dacà nu ne furnizati datele de

facturare si platà, nu puteti avea acces la

serviciile noastre; dacà nu ne furnizati

datele de contact, nu vom putea sã va contactàm, etc.).

Modificari ale Politicii de confidentialitate

Din timp in timp, este posibil sã modificam

aceastà Politica de confidentialitate

pentru a reflecta schimbarile legislative

sau modificarile politicilor noastre interne,

ale website-ului sau ale tehnologiei pe

care o folosim. când reveniti, va rugam sa

verificati versiunea/data Politicii de

confidentialitate aplicabile si eventualele

amendamente survenite.

 

Linkuri catre alte website-uri

Acest website poate contine linkuri cätre

alte website-uri terte (care la rându-le

pot colecta si prelucra datele dvs.

personale). Prin accesarea acestor linkuri,

veti deveni subiectul practicilor si

politicilor respectivelor website-uri terte.

va încurajàm sa le analizati in prealabil, si

sã va luati mäsurile de protectie

necesare. Nu ne asumam si nu putem fi

tinuti responsabili pentru asemened

practici sau politici ale acestor website-uri.

Documente coroborate

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page